FAINA LEH THIANGHLIMNA (EI LEH INAH)

DEUTERONOMY 14:7
Amaherawhchu, hêng chaw pawh thial nawn si, an tin pawh kâk site hi chu in ei tûr a ni lo: sanghâwngsei te, zupui te, sazupui te hi; chaw chu an thial nawn na a, an tin a kâk loh avângin in tân a bawlhhlawh a ni.
Kan ei leh kan inte hi kan taksain chaw tha a lâkna hnârte an ni a. Kan fîmkhur leh fîmkhur lohvin kan dam rei leh dam rei loh pawh a hril thui hle. Ei zawngtu thenkhatin an hralh tûr thlai châwm nân taksa tâna tha lo thlai damdawi telh an chîng thin a, hêngte hi cancer natna tlentu zînga mi niin a lang.
Ei tûr kan dahna leh kan siamna hmanruate vawng fai ila, kut fai taka silin thil ei thin ila. Sa thianghlim lo leh fai lote ei lo thei ila, sa thing chhuan lum that loh te ei lo ila, hotel-a thawkte pawhin mikhual eitîr chîng lo ila. Tui chhuan so emaw tui thianghlim nia kan hriat ngei in hrâm zêl ila. Kan ei leh in tûrte thoin a bawm loh nân chhîn tha zêl ila. Ei leh inah faina leh thianghlimna nunpui i tum hlawm ang u