LÂWMNA HLIRAH NGAI RAWH U

JAKOBA 1:2-3
Ka unaute u, in rinna fiahna chuan chhelna a siam tih hriain, thlêmna tinrêng in tawh hunin lâwmna hlîrah ngai rawh u.
Rangkachak tihthianghlim nân mei an hmang angin kan rinna chu tuarna leh tihduhdahnain a tithianghlim a, a tak leh tak loh a lantîr a ni. Krista avânga kan tuar chuan vâna lâwmman kan tân dahin a awm a ni (Mt 5:11-12). Tirhkohte pawh a hming avânga tuar tlâka an awm avângin an lâwm (Tir 5:40-41). Chuvangin, fiahna, thlêmna kan tawh pawhin Pathian engkim hria, min hmangaihtu chuan kan thatna tûr a hre zâwk tih hriain lâwmna hlîrah i ngai ang u.

I kawng hlîngin lo khat mah se,
Aw, LALPA lû chu ngaihtuah la;
I rilru tilungngai mahse,
Mi thianghlim zâwk mah a chhun ta.

LALPA, fiah tlâka min ngaih avângin lawmthu kan hrilh a che.