(Kar hmasa a mi chhunzawmna)
Khawtlâng Thilah pawh TKP Hruaitu tha chu:
1. Thlân lai tûrin a chhuak a, mantir zâna phatsantu ang ziazânga hla tak atanga thlîr mai lovin a khurah ngei a luhchilh thin.
2. Mitthi lumenah pawh a hmêl hi hmuh ngei ngei tûra ngaih a ni tawp.
3. YMA leh VC hnatlângahte pawh a ruaitu ni âwm hrim hian a hnu khârtuah a tang a.
4. A kâ leh ‘Voluntary Blood Donation’ tihte hi a inhmeh asin.
5. A vei zâwng zawng zawng erawh Social Media hmangin a pho chhuak lêm lo va.
6. Mi dangte thlîrna tarmit vuah ve chhin hian a fiah duh riau tih a hre bawk.
7. Tlâk lam kâng thelh tûrte hian a va’n inpeh hma thei tak, a lo insiam sa diam thin a ni ang.
8. An duty zân takah hian Ruihhlo hralh/zuar te lah hi an man thei êm êm lehnghâl a.
9. ‘Mitthi vui lo hâwn laia thingpui lo semtu nula kha’ tihte chu mikhualten amah an hriat dân ni mai mah se a va mawi êm!
10. ‘Office-ah a awm ang, bân hun hmain a hâwng ve ngawt ngai lo’ an ti thin a.
11. Office-a a seat saw a pulpit-ah a ngai a ni ang, tlawn leh tham chu tum chi a ni lo.
12. Mi tinin an nêl êm êm emaw tih laiin tuai leh patil-ho erawh chuan zu nêl mang hauh lo va! Ani pawh fiamthu nâna hêngho tih dân an sawi te hian a nuih a za ngai bîk lo.
Tlângkawmna: Hruaitute awm dân tûr leh awm loh dân tûr te, nih dân tûr leh nih loh dân tûra ka duhthusâm thenkhat pho chhuahna remchâng min siamsakah ka ngai a, keima lamah chuan ka lâwm hle. In duh ang chu sawi loh, keimah pawhin ka duh ang puitlin tûrin ka hun leh remchânnain a tlin ngang lo a ni, min hriatthiam ka ngên e. Fiah tâwk lo, sawi tum pawh chiang lote a awm chuan ‘eng ka tihna nge’ tih min zâwt ta ula, sawi fiahna remchâng a awm theih ka beisei. A engemaw lai tê pawh mi pahnih khat tân a lo tangkai hlauh chuan a lâwmawm hle ang. TKP a ni emaw, pâwl dang a ni emaw, mimala tih chi a ni lo va, a huhova tangruala thawh chi a ni. Ka agenda ni lovin Pathian agenda zâwk tipuitling tûra he dinhmuna ding kan nihna inhre reng ila. Nimin thil thleng atangin inzir ila, vawiin atân theihtâwpin thawk ila, naktûk atân thahnemngai taka tawngtaina nên Krista leh Kohhran Tân i bei zêl ang u. Ka lâwm e.